• + 389 75 406 985
  • info@shs.com.mk
Цели на СХС

Целта поради која постои СХС е да овозможи  тренинг од ГТ, односно кандидатите кои се заинтресирани за ова поле на да стекнат теоретски знаења за Гешталт терапијата како и знаења и свесност за сопствените потенцијали стекнати низ индивидуална работа на себе и во група. Текот на едукативниот процес и примената на целокупното знаење во практиката […]

За нас

Во периодот од 1992 до 1998 година Копрова соработува со колеги од други психотераписки правци на ниво на Психотераписки центар. Во периодот од 1992-1994 година Македонија која е дел од поранешна СФРЈ, се соочуваше со низа државни и политички промени односно тоа е период на војната во Југославија и дестабилизација во нашата земја. Копрова учествуваше […]

Етички кодекс

Етичкиот кодекс претставува модел на професионално однесување на Гешталт психотерапевтот и има за цел да ги заштити правата на индивидуалците и групите со кои работат психотерапевтите. Гешталт психотерапевтот обезбеедува услуги во едукација, практикување, советување, истражување, супервизија и слично, ексклузивно во контекст на професионални релации и улоги. […]

Работилниви/Проекти

Промоција на книга
„Здрава иднина“
Академија Супернова
за Здрава Иднина - Второ предавање (Галерија)
Годишно собрание 2013
Работилница 2010
Сакаш да станеш студент?

Симни и пополни ја апликацијата

Симни апликација Контактирај нèСоработка
gestaltcontact think.mk embra.mk Живот со предизвици
Горе